Op deze plaats heten wij Maarten, Judith en Job van harte welkom in het verenigingsbestuur.

In de groepsraad van 6 februari is een nieuwe bestuurssamenstelling gekozen. Het verenigingsbestuur (groepsbestuur) kent een rooster van aftreden (3 jaar) en een kandidaat kan maximaal 3 termijnen de zelfde functie bekleden. Omdat de secretaris en de penningmeester (ruim) over die termijn van 9 jaar heen waren, is een nieuwe secretaris en penningmeester voor de vereniging benoemd. Ook is de functie van groepsbegeleider ingevuld.

De nieuwe bestuurssamenstelling kan je hier vinden. 

Ook het stichtingsbestuur kent een rooster van aftreden. De secretaris treed dit jaar af en stelt zich herkiesbaar. De leden of vertegenwoordigers van leden worden opgeroepen zich aan te melden voor deze functie. het stichtingsbestuur kiest eind februari een nieuwe secretaris uit de kandidaten.