Welkom

op de website van de Sint-Jorisgroep

Op deze site worden regelmatig nieuwe artikelen geplaatst. De belangrijkste nieuwe artikelen zijn hieronder beknopt weergegeven en door op 'meer lezen' te klikken ga je snel naar het betreffende artikel toe. Aan de rechterzijde staan de links naar de meest recente artikelen. Verder staat de site vol met handige informatie, kalenders van de speltakken en nuttige documenten. Ook kun je via onze website snel naar Scouts Online, waar leden kunnen inloggen en zich opgeven voor (groeps) activiteiten en evenementen, maar ook belangrijke adressen en telefoonnummers van andere leden kunnen opzoeken. Veel plezier met 'surfen'.

Op deze plaats heten wij Maarten, Judith en Job van harte welkom in het verenigingsbestuur.

In de groepsraad van 6 februari is een nieuwe bestuurssamenstelling gekozen. Het verenigingsbestuur (groepsbestuur) kent een rooster van aftreden (3 jaar) en een kandidaat kan maximaal 3 termijnen de zelfde functie bekleden. Omdat de secretaris en de penningmeester (ruim) over die termijn van 9 jaar heen waren, is een nieuwe secretaris en penningmeester voor de vereniging benoemd. Ook is de functie van groepsbegeleider ingevuld.

De nieuwe bestuurssamenstelling kan je hier vinden. 

Ook het stichtingsbestuur kent een rooster van aftreden. De secretaris treed dit jaar af en stelt zich herkiesbaar. De leden of vertegenwoordigers van leden worden opgeroepen zich aan te melden voor deze functie. het stichtingsbestuur kiest eind februari een nieuwe secretaris uit de kandidaten.

Facebook Berichten

Tijd tot start na stilleggen opkomsten i.v.m. Covid19
Dag
3
3
Uur
2
2
1
1
Min.
3
3
6
6
Sec.
4
4
9
9

Sponsorkliks