Organisatie

De groepsvereniging bestaat uit de jeugdleden en leidinggevenden van de verschillende  speltakken en het verenigingsbestuur. De groepsvereniging (bij ons zonder levensbeschouwelijke signatuur) is aangesloten bij Scouting Nederland en onderdeel van regio Klein Gelderland. De groepsvereniging bestaat uit één of meer speleenheden van de mogelijke leeftijdsgroepen, momenteel zijn dit:

Bevers (5-7 jaar)
Welpen (7-11 jaar)
Scouts (11-15 jaar)
Explorers (15 tot 18 jaar)
Stam (18+)

De speleenheden worden gevormd door een aantal jeugdleden en de leidinggevenden van die speleenheid. Binnen de speleenheden wordt het Scoutingspel gespeeld en binnen de groepsvereniging krijgt het samenspel van de speleenheden gestalte. 

In de groepsraad zijn de volgende bestuursleden in functie benoemd:

Verenigingsbestuur:

Enno Hefting (Voorzitter) 
Nathalie Evers (Secretaris)
Judith Douma (Penningmeester)
Vacature (Groepsbegeleider)

Stichtingsbestuur:

Enno Hefting Voorzitter)
Stefanie Gorrissen (Penningmeester)
Maarten Rougoor (Secretaris) 

Momenteel hebben we een aantal vacatures. Overigens kunnen geïnteresseerden zich altijd aanmelden voor een functie in het verenigings- of stichtingsbestuur, we kennen hierin namelijk een roulatieschema.

Wat kan je van onze bestuursleden verwachten? Om hier een indruk van te geven is op deze website een document met functieomschrijvingen te downloaden, maar ook het volledige huishoudelijk regelement.

Meer informatie of aanmelden voor een bestuurstaak? mail naar stichtingsbestuur@sint-jorisgroep.nl